Μετά τις εξελίξεις στα διοικητικά ίσως να μην γίνουν άλλες μεταγραφές στην ομάδα μας.

Τέλος μόλις στις 2 μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι..