Μετά την παραίτηση του Αντρέα Σοφοκλέους από την Εταιρεία, το Σωματείο είναι υπεύθυνο για να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να βρεθεί ο διάδοχος στην προεδρία της ομάδας.