Για ακόμα μια φορά οι εμπνευστές και υποστηρικτές της κάρτας της ντροπής τα έχουν χαμένα.

Εδώ μεταξύ τους δεν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν…