Ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία η πρώτη μέρα συνάντησης όλων των συμμετεχόντων οργανισμών του έργου «SPORT 4 ALL», στα πλαίσια της δράσης Αθλητισμός -Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας (Sports-Collaborative Partnerships), του προγράμματος Erasmus+.

Στο έργο συμμετέχουν oι πιο κάτω οργανισμοί: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne από την Πολωνία, οργανισμός ο οποίος ηγείται και του έργου, η Αθλητική Ένωση Λεμεσού (ΑΕΛ) από την Κύπρο, το University of Belgrade από τη Σερβία, το Nilufer Belediye Baskanligi από την Τουρκία και το Multisport Experience Club (Asociatia Clubul Sportiv Experientamultisport) από την Ρουμανία. Οι δύο εκπρόσωποι της ΑΕΛ, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕΛ, κ. Δημήτρης Γιαννέλης, και ο Διευθυντής Ακαδημιών, κ. Χρίστος Παντελή μετέβησαν στην Πολωνία και παρουσίασαν χθες στους συμμετέχοντες οργανισμούς την ιστορία της ΑΕΛ, την οργάνωση και την κοινωνική της δράση και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους για την ομάδα μέσα από μια στρατηγική SWOT ανάλυση.

Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον για τη δράση και το έργο της ΑΕΛ και συμμετείχαν ενεργά σε ανταλλαγή απόψεων και σε υποβολή ερωτήσεων προς τους δύο εκπροσώπους.

Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η τριήμερη συνάντηση των οργανισμών στα πλαίσια του Erasmus+, ένα πρόγραμμα που προωθεί την ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας και εμπειριών ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανισμών και των συστημάτων τους. Τα έργα που επιχορηγούνται στον τομέα του αθλητισμού έχουν ως στόχο την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού, υποστηρίζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις για την εφαρμογή των αρχών της ΕΕ σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και των στρατηγικών της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε αθλήματα και τη σωματική άσκηση. Με κύριο γνώμονα την ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών καθώς και την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του αθλητισμού, η ΑΕΛ λαμβάνει μέρος στο παρόν έργο ώστε να γνωστοποιήσει τη δράση της εκτός των συνόρων της Κύπρου και ταυτοχρόνως να ενσωματώσει στην οργάνωση καινοτόμες πρακτικές και προγράμματα τα οποία αναμένεται να είναι επωφελή σε τοπικό, κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.