Η ΑΕΛ ακολούθησε διαφορετική τακτική στο φετινό προγραμματισμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Έμεινε ο βασικός κορμός και έγιναν κάποιες προσθήκες οι οποίες θα προσθέσουν ποιότητα και βάθος στην ομάδα. Ευτυχώς δεν ξηλώσαμε την ομάδα και να την κτίσουμε πάλι από την αρχή όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.