Η κατάταξη αυτή γίνεται βάσει μιας σειράς κριτηρίων, μεταξύ των οποίων η ποιότητα των πανεπιστημίων, οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τους φοιτητές, οι προσιτές τιμές, το πόσο ελκυστική είναι μια πόλη για τους φοιτητές, η πρόσβαση σε εργοδότες, και η ασφάλεια

Το Μόντρεαλ…

Διαβάστε περισσότερα στo studentvoice.com.cy